top of page

ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ
ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ATP) 

ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਝੜ 2023

ATP ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ  ਛੋਿਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ATP) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ATP) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਜੈਕਟ ਟੀਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ATP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ATP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਜੁੜੇ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ATP ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ: 

ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ 

ATP ਕੀ ਹੈ?

ATP ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ADA) ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ATP ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇਖੋ। 

ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! 

bottom of page